Skip links

Opcje dostępności

Jonatan poszerza horyzonty

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Jonatan poszerza horyzonty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne 120 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej, Wyspiańskiego i Błękitnej w Bielsku-Białej, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 16 miesięcy trwania projektu, tj. od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię SI,
 • terapię pedagogiczną.
 1. Zajęcia dodatkowe grupowe:
 • zajęcia wg pedagogiki R. Steinera,
 • terapię SI,
 • muzykoterapię,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 1. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

Wartość projektu: 970 436,81 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 824 871,28 zł.