Skip links

Opcje dostępności

Adelajda Miastkowska – Pytlarz

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe, uzyskany tytuł : magister pedagogiki.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, kierunek : edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, uzyskany tytuł : licencjat.
  1. Szkolenia:
  • Udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
  • Wdrażanie procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysu.
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

O sobie

Moim celem jest dać dziecku taką wiedzę, wykształcić takie nawyki i zachowania, które w sytuacjach skrajnych jeśli zajdzie taka potrzeba , pozwolą ochronić mu siebie i innych oraz  udzielić właściwej pomocy.