Skip links

Opcje dostępności

Agnieszka Siembieda

Nauczyciel muzyki

Wykształcenie

1. Studia:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
  Wydział Kompozycji Interpretacji, Edukacji i Jazzu, kierunek – aranżacja
  i kompozycja jazzowa.
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego- Międzywydziałowe Studium
  Pedagogiczne.
 • W trakcie- Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego- studia podyplomowe-
  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Doświadczenie

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach- nauczyciel kształcenia słuchu, audycji
  muzycznych, rytmiki oraz zespołu rytmicznego.
 • Placówki przedszkole- instruktor rytmiki
 • Placówki Oświatowe Jonatan- nauczyciel muzyki w klasach 1-7

O sobie

Już w podstawówce wiedziałam, że muzyka to moja pasja i sposób na całe życie. W takim
samym stopniu cieszy mnie komponowanie i aranżowanie muzyki, jak i nauczanie dzieci.
Staram się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby wprowadzić uczniów w świat muzyki
poprzez uwrażliwianie ich na jej piękno i różnorodność, nie zapominając o tym, aby były to
lekcje zawsze przyjemne dla uczniów.