Skip links

Opcje dostępności

Dominika Adamska

nauczyciel, wychowawca, terapeuta pedagogiczny

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
 • Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej kierunek: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna

Obecnie studia:

 • Od 09.10.2021 – studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika
 1. Kursy/Szkolenia:
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,
 • Szkolenie multimedialne z tablicy interaktywnej WIT,
 • Wychowawcy kolonijnego,
 • ,,Jak uczyć uczenia się ?” i ,, Jak uczyć, żeby nauczyć?’’,
 • Kreatywne zabawy integracyjne,
 • Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka,
 • Metody stosowane w terapii spektrum autyzmu,
 • Zespół Aspergera,
 • Spektrum autyzmu – techniki pracy wspierające adaptację dziecka,
 • Zabawa w czytanie globalne,
 • Motoryka mała z elementami terapii ręki,
 • Zespół nadpobudliwości ruchowej,
 • Zasady konstruowania programu wychowawczego,
 • Grafomotoryka,
 • TUS,
 • IPET,
 • Autyzm – praca nad zachowaniami,
 • Animacje dla najmłodszych na świeżym powietrzu,
 • Jak odbudować bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne u uczniów w dobie pandemii?
 • Krótsze i dłuższe formy wypowiedzi w szkole podstawowej,
 • Tutoring w edukacji.

O sobie

W podejściu do dzieci kieruje się słowami wybitnego pedagoga Janusza Korczaka ,, Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. ‘’ .

Dzieci należy kochać i szanować, stwarzać im warunki do prawidłowego, szczęśliwego a co najważniejsze wszechstronnego rozwoju. Nauczyciel ma ogromny wpływ na wychowanka. Jego osoba musi się zagłębić w świat dziecka, wzbogacać go, rozwijać a zarazem budować przyszłościowe fundamenty pod wiedzę i umiejętności wychowanka. Musimy pamiętać iż należy motywować pozytywnie dziecko aby wychowanek sam chciał się uczyć, poznawać świat, doskonalić swoje umiejętności nie z przymusu ale z wewnętrznej postawy ,, ja chcę”. To ja jako wychowawca jestem: przewodnikiem, przyjacielem, życiowym doradcą, człowiek empatycznym i zoorganizowanym, osobą kochającą dzieci i swój zawód.