Skip links

Opcje dostępności

Elżbieta Wójcikiewicz

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener treningu umiejętności społecznych

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (studia I stopnia),
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (studia II stopnia),
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, kierunek: oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (podyplomowe studia kwalifikacyjne).
 1. Szkolenia:
 • Kurs glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii,
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych – kurs I stopnia,
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera – kurs II stopnia,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato,
 • Kurs „wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży”,
 • Średnio zaawansowany kurs języka migowego,
 • Szkolenie z podstaw programowania w środowisku SCRATCH JUNIOR oraz SCRATCH,
 • Kurs teoretyczny i praktyczny: „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?”.
 1. Warsztaty:
 • „Jak zachować dyscyplinę w klasie?”,
 • „Praca z trudnymi zachowaniami dzieci z Autyzmem wysokofunkcjonującym i ADHD”,
 • „Praktyczne aspekty wykorzystania kart Grabowskiego jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w szkole podstawowej”,
 • „Świat zmysłów – sensoryczne zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową”,
 • „Bumbumkowe nauczanki”,
 • „Opowiem Ci bajkę…” – zagadnienia bajkoterapii.

O sobie

Interesuję się rozwojem dziecka od najwcześniejszych lat, włącznie z okresem prenatalnym. Realizuję się w pracy z dziećmi z wyzwaniami edukacyjnymi zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej. W swojej pracy wykorzystuję metody aktywizujące i stymulację polisensoryczną. Stawiam na umacnianie poczucia przynależności – bycia częścią większej całości – oraz na akceptację i tolerancję. Pracę z dzieckiem opieram na dialogu, wzmacnianiu mocnych stron dziecka, kompensacji oraz empatii.