Skip links

Opcje dostępności

Gabriela

nauczyciel wychowawca, nauczyciel oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Gabriela

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Kolegium Nauczycielskie, kierunek: oligofrenopedagogika (studia licencjackie),
 • Uniwersytet Śląski, kierunek: pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 1. Szkolenia:
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • „Bumbumkowe poruszanki”, czyli rozwijające zabawy ruchowe,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Aby uczyć, muszę rozumieć – praca z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • Profil psychoedukacyjny PEP-R,
 • Terapia ręki,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato,
 • Zabawa inspirująca rozwój,
 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne,
 • Komunikacji alternatywna Makaton (I i II stopień),
 • Kurs AAC (I i II stopień),
 • Kurs języka migowego (I i II stopień),
 • Metoda dobrego startu.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2012 r.

O sobie

Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą, pełną chęci do pracy. Nauczanie dzieci to nie tylko mój zawód, lecz także pasja dająca mi dużo satysfakcji. W swojej pracy stosuję różne metody i formy wspierające rozwój dzieci. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu był dla dzieci niezwykłą przygodą oraz by wiedziały, że to przyjazne miejsce, w którym zawsze będą miło i aktywnie spędzały czas.