Skip links

Opcje dostępności

Jolanta

kierownik oddziału

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Centre of Excellence Wielka Brytania-Szkoła Biznesu 3 stopnia-uzyskanie dyplomu
  • zarzadzanie biznesem z elementami księgowości
 • Metropolitan Szkoła Biznesu i Zarządzania-Wielka Brytania
  • Umiejętności zarządzania projektami
  • Tworzenie skutecznych planów rozwoju osobistego
 • NCFE Llywodraeth Cymru Welsh Government -Szkoła wyższa 3 stopnia-uzyskanie dyplomu, Specjalista Nauczyciel Wspomagający
 • NCFE Llywodraeth Cymru Welsh Government- Szkoła wyższa 3 stopnia-Wspieranie nauczania i uczenia się w szkołach.
 1. Szkolenia:
 • Kolegium policyjne
  • Rozpoznawanie znęcania
  • Zastraszanie i prawo w placówkach przedszkolnych, sojusz przeciwko zastraszaniu
  • Wieloagencyjne podejście do identyfikowania i zapewniania wsparcia osobom, które są zagrożone wciągnięciem w terroryzm
  • Reagowanie na nękanie uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
  • Przeciwdziałanie nękaniu uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
  • 10 kluczowych zasad ograniczania nękania uczniów niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
  • Zastraszanie i specjalne potrzeby edukacyjne/niepełnosprawność
 • Nowe ramy prawne do standardów nauki, rozwoju i opieki nad dzieckiem
 • Biuro ds. standardów edukacji, usług i umiejętności dziecka w ramach inspekcji edukacyjnej
 • Świadomość autyzmu
 • Program dla placówek edukacyjnych wspierający stymulację wszechstronnego rozwoju dzieci z rożnych środowisk
 • Ochrona dziecka poziom 1
 • Ochrona dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych
 • Rządowy pakiet pomocy w realizacji obowiązku zapobiegania terroryzmu w placówkach edukacyjnych
 • Cyberprzemoc
 • Podnoszenie wczesnych osiągnięć i umiejętności czytania i pisania
 • Rozwój ma znaczenie-standardy nauki, rozwoju i opieki nad dzieckiem od urodzenia do 5 roku życia.
 • Seminarium-znaki do matematyki od wczesnych lat, język migowy
 • Warsztaty, opowiedz historię-język migowy
 • Nauka i rozwój dziecka w praktyce
 • Nauka na świeżym powietrzu-wczesne lata rozwoju
 • Pierwsza Pomoc Pediatryczna
 • Certyfikat z zaawansowanego języka angielskiego C1
  • Angielski na studiach akademickich
 • Zapobieganie i kontrola zakażeń w związku z wirusem COVID 19

O sobie

Każdego dnia mam możliwość uczestniczenia w bardzo ważnym okresie kształtowania i rozwoju małego człowieka.  W dzieciach urzeka mnie ich bezinteresowna miłość i okazywana wdzięczność. W każdym dziecku staram się dostrzec wyjątkowość i różnorodność zainteresowań, które staram się pomóc rozwijać poprzez naukę i zabawę

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych wymagało stworzenia właściwej atmosfery opartej na zaufaniu, życzliwości i akceptacji.

Jestem typową optymistką, która często się śmieje i wnosi do swojego życia mnóstwo energii i radości. Cechuje mnie obowiązkowość, sumienność, a także wytrwałość.