Skip links

Justyna

nauczyciel wychowawca, terapeuta pedagogiczny

Justyna

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika).
  1. Szkolenia:
  • Muzykoterapia – zabawy z chustą animacyjną,
  • Profil psychoedukacyjny PEP-R,
  • Diagnoza i terapia według założeń Carla Delacato,
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC),
  • Makaton – program rozwoju komunikacji

Pracuje w placówkach Jonatan od 2016 r.

O sobie

Czuję się szczęśliwa, mając możliwość pracy z dziećmi. Jestem osobą wrażliwą, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby podopiecznych. Staram się, aby dzień spędzony w przedszkolu przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze oraz łączył w sobie zarówno naukę, jak i zabawę. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córeczek.