Skip links

Opcje dostępności

Maria Odrobińska

rehabilitant

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, kierunek: fizjoterapia,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek: przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe).

 

 1. Szkolenia:
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF,
 • Kurs PNF w Pediatrii,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • Terapia Taktylna Neurokinezjologiczna wg metody dr Swietłany Masgutowej, metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychoruchowym rozwoju,
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej, część 1. i 2.,
 • Korekcja i profilaktyka wad postawy ciała dzieci i młodzieży wg koncepcji programowo-ćwiczeniowej,
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi,
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi,
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną,
 • Terapia ręki,
 • Kurs Bilateralnej Integracji,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2018 r.

O sobie

Jestem doświadczonym specjalistą – terapeutą. Lubię pracę z dziećmi, której poświęciłam większość mojej kariery zawodowej. Pomoc w ich rozwoju fizycznym i psychicznym daje mi wielką radość i satysfakcję. Znam także psychiczne aspekty wychowywania dzieci z dysfunkcjami, było to m.in. przedmiotem mojej pracy dyplomowej.

Prywatnie jestem matką trójki dzieci.