Skip links

Opcje dostępności

Martyna

logopeda, surdopedagog, tyflopedagog

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Gnieźnieńska szkoła wyższa Milenium Specjalność: Resocjalizacja i socjoterapia
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Specjalność: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu Specjalność: Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Gnieźnieńska szkoła wyższa Milenium Specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach studia magisterskie Kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Kierunek: Studia podyplomowe kwalifikacyjne logopedii i medialnej emisji głosu, Specjalność: Logopedia
 1. Szkolenia i kursy:
 • Szkolenie KORP
 • Certyfikat ,,Terapia ręki I i II stopnia”
 • Szkolenie „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”
 • Certyfikat „Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko – AWI”
 • Szkolenie ,,Trening Umiejętności Społecznych”
 • Szkolenie ,,Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”
 • Kurs ,,Fizjologiczna metoda terapii logopedycznej w przypadku zaburzeń ustnej fazy połykania, oddychania i artykulacji u dzieci od 4 roku życia”
 • Warsztaty szkoleniowe  „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka w zaburzonym rozwojem mowy – cz. I”
 • Warsztaty szkoleniowe  „Terapia sensomotoryczna i korekcyjna dysfunkcji ustno-twarzowych”
 • Warsztaty szkoleniowe „Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy”
 • Kurs języka migowego (SJM ) poziom I (podstawowy), II (średniozaawansowany), III (zaawansowany)
 • Kurs języka migowego (PJM) poziom I (podstawowy), II (średniozaawansowany), III (zaawansowany)
 • Kurs ,,Praca z dzieckiem z autyzmem w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej”
 • Kurs ,,Zapobieganie i pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu”
 • Kurs ,,Jak nauczyć dziecko dobrze i ładnie czytać”
 • Kurs ,,Kreatywne metody edukacji terapii dzieci i młodzieży”
 • Szkolenie ,, Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym z teorii i praktyki”
 • Szkolenie „Czynnościowe uczenie matematyki”
 • Szkolenie  „Komunikacja interpersonalna”
 • Szkolenie  „Logorytmika – rytm, muzyka, słowo”
 • Szkolenie „Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno – wychowawczym z teorii i praktyki”

Pracuje w placówkach Jonatan od 2012 r.

O sobie

W pracy z dziećmi najbliższe jest mi podejście skupione na uważności, świadomości, pracy z ciałem i emocjami. Nawiązuję relacje oparte na autentyczności, akceptacji oraz współpracy. Prowadzę terapię poprzez zabawę wyzwalając emocje, które ułatwiają dzieciom i młodzieży zapamiętywanie przekazywanych informacji oraz swobodne wypowiadanie swoich myśli. To często myśli na temat świata, ludzi oraz samych siebie odpowiadają za to jak się czujemy, a następnie reagujemy. W swojej pracy dostosowuję się do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Z doświadczenia wiem, iż współpraca z rodzicami jest najważniejszą częścią, która odpowiada za powodzenie w terapii. Staram się, aby nie tylko dzieci czuły się swobodnie w kontakcie ze mną, ale również rodzice, ponieważ bardzo cenne dla mnie jest wzajemne zaufanie oraz szacunek.

Cytując słowa Jana Pawła II „Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem które wschodzi” bezgranicznie wierzę w możliwości dzieci dlatego w mojej pracy łączę wiedzę z wielu dziedzin i zakresu wiedzy dobierając metody wspierające jego rozwój. Prowadzę zajęcia indywidualne polegające na wdrażaniu szeroko pojętej profilaktyki prawidłowej mowy holistycznie patrząc na możliwości podopiecznego. Wykorzystując głowę pełną pomysłów oraz doświadczenie z radością wykonuję swoją pracę która, daje mi ogrom radości.