Skip links

Opcje dostępności

Nina Szafran

neurologopeda, logopeda, audiolog, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia dzieci

Nina Szafran

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek: logopedia z audiologią,
 • Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Filologiczny, kierunek: logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek : neurologopedia (studia podyplomowe).
 1. Szkolenia:
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia,
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt,
 • Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej,
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja,
 • Zabawa Inspirująca Rozwój,
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych,
 • Wspomagania rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej,
 • Instruktorski kurs masażu Shantali Special Care wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala ORO,
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,
 • Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi?,
 • Wiem, co jem. Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD,
 • Kurs doradcy noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich,
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?,
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
 • Awersje pokarmowe u dzieci.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2018 r.

O sobie

W codziennej pracy wykorzystuję głównie metody niedyrektywne – uważam, że przynoszą one najlepsze efekty u dzieci ze spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy oraz u dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego. Za podstawę efektywnej terapii uważam dobry, oparty na wzajemnym szacunku kontakt terapeutyczny oraz ścisłą współpracę z rodzicami, innymi specjalistami i nauczycielami. Lubię pracę z ciałem, w codziennej pracy wykorzystuje elementy masażu Shantali, elementy masażu logopedycznego czy neuroterapię palpacyjno-pulsacyjną. Rozwój kompetencji językowych zapewniam dzięki stosowaniu metod wspomagających i alternatywnych komunikacji, wykorzystując metodę werbo-tonalną oraz elementy metody krakowskiej i fonogesty. Preferuję terapię przez zabawę. Znajomość wielu technik i metod pracy pozwala mi na indywidualne podejście do dzieci i zaproponowanie im dostosowanej do ich potrzeb i możliwości terapii logopedycznej.