Skip links

Jonatan rośnie w siłę

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2021 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA “JONATAN” realizuje projekt „Jonatan rośnie w siłę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. W projekcie przewidziano również doposażenie 4 placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe grupowe:
  • Trening umiejętności społecznych
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia ręki z elementami ceramiki
  • Terapia metodą W. Sherborne
  • Logorytmika
 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia SI
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia psychologiczna
 1. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

 

Wartość projektu: 970 317,65 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 824 770,00 zł.