Skip links

Jonatan poszerza granice

Miło nam poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA “JONATAN” realizuje projekt „Jonatan poszerza granice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, doposażenie przedszkola oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 15 miesięcy trwania projektu, tj. od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.
 2. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
  – terapię logopedyczną.
 3. Zajęcia dodatkowe grupowe:
  – muzykoterapię,
  – dogoterapię.
 4. Doposażenie placówki w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 5. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.