Skip links

Opcje dostępności

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Jonatan poszerza granice”

Informujemy, że Dyrektor Placówki Oświatowej „Jonatan” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Jonatan poszerza granice”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (Załącznik 1a) sekretariacie przedszkola lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: .

O kolejności na listach uczestników projektu będzie decydować liczba punktów obliczona na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie projektu.

Zebrania komisji rekrutacyjnej podsumowujące rekrutację na dany miesiąc odbywać się będą w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Dzieci osób składających formularze rekrutacyjne do projektu będą mogły zostać uczestnikami projektu z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągnięcia zakładanej w projekcie liczby miejsc.

Projekt „Jonatan poszerza granice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Jonatan poszerza granice”