Skip links

Opcje dostępności

Rekrutacja do projektu „Jonatan poszerza granice”

Informujemy, że Dyrektor Placówki Oświatowej „Jonatan” ogłasza rekrutację do projektu „Jonatan poszerza granice”. W ramach projektu przewidziano utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci, bezpłatnie przez okres 12 miesięcy.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego:

  • w przypadku dzieci – Załącznik 1a w terminie 29.06.2020 r. do 24.08.2020 r.
  • w przypadku nauczycieli – Załącznik 1b w terminie 29.06.2020 r. do 24.08.2020 r.

w sekretariacie przedszkola lub wysłanie drogą mailową na adres przedszkola: .

Projekt „Jonatan poszerza granice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie przedszkola.

Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu „Jonatan poszerza granice”

Pobierz

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu „Jonatan poszerza granice”