Skip links

Jonatan rośnie zdrowo

Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2021 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Jonatan rośnie zdrowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. W projekcie przewidziano również doposażenie 3 placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 października 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe grupowe:
  • Trening umiejętności społecznych
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia ręki z elementami ceramiki
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Terapia metodą W. Sherborne
  • Logorytmika
  • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami rytmiki
 1. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia SI
  • Terapia pedagogiczna
 1. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

 

Wartość projektu: 781 747,01 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 664 484,95 zł.