Skip links

Opcje dostępności

Czym się wyróżniamy?

Nauczaniem prowadzonym z zastosowaniem metod niedyrektywnych

Programami własnymi będącymi indywidualną „instrukcją” funkcjonalną dla każdego dziecka

„Kawalerką” edukacyjną, gdzie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym zdobywają umiejętności praktyczne w ramach funkcjonowania osobistego i społecznego korzystając ze sprzętów AGD i RTV

Kameralną willą w centrum miasta będącą cichym i spokojnym miejscem nauki i rozwoju, gdzie każde dziecko może poczuć się bezpiecznie i swobodnie

Lekcjami odbywającymi się nie tylko w klasie, ale również w warunkach naturalnych. Wychodzimy do sklepów, restauracji, kawiarni, na pocztę czy też na spotkania z ciekawymi osobami: m.in. lekarzami, policjantami i strażakami

Nowoczesną bazą dydaktyczną oraz bogato wyposażonymi gabinetami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, salę integracji sensorycznej oraz gabinet Montessori

Zwiększoną liczbą zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększoną liczbą godzin zajęć edukacyjnych w klasach starszych

Skutecznym niwelowaniem trudności w pisaniu i czytaniu z zastosowaniem glottoterapii i glottodydaktyki

Bogatą ofertą zajęć specjalistycznych, dobieranych adekwatnie do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w oparciu o wnikliwą obserwację i analizę

Pakietami zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami dzieci

W dni wolne od zajęć dydaktycznych prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, podczas których wychodzimy na spacery, plac zabaw, organizujemy zajęcia z ceramiki, sensoplastyki, turnieje gier planszowych i wiele innych

W ferie i wakacje organizujemy półkolonie, które posiadają bogaty i bardzo różnorodny program – m.in. wycieczki górskie, zwiedzanie muzeów, wyjazdy do innych miast oraz zajęcia sportowe (rolki, łyżwy, trampoliny, sanki, basen)

Zieloną szkołą otwartą dla uczniów ze zróżnicowanym potencjałem