Skip links

Opcje dostępności

Jakie zajęcia terapeutyczne oferujemy?

Metoda Tomatisa

Język migowy

Masaż Shantala

Tyflopedagogika

Psychologia

Fizjoterapia

Trening TUS

Metoda Fonogestów

Metoda werbalno-tonalna

Muzykoterapia