Skip links

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych”

Informujemy, że Placówka Oświatowa „Jonatan” ogłasza rekrutację nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 06.12.2021 roku do 20.12.2021 roku w sekretariacie szkoły. Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Pobierz

Formularz zgłoszenia nauczyciela do projektu SWN