Skip links

Opcje dostępności

Jonatan dla malucha

Informujemy, że PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Jonatan dla malucha” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku Jonatan przy ulicy Kasprowicza 46 w Czechowicach-Dziedzicach oraz zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc.

Wartość projektu: 454 858,03 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 386 629,32 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1) w terminie od 20.07.2020 r. do 14.08.2020 r.) w sekretariacie żłobka lub wysłanie go drogą mailową na adres żłobka .

Uczestnikami projektu zostaną osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, należące do jednej z poniższych grup:

  1. Podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 – 6 osób (6 K, 0 M) – odnosi się to do osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to np. osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
  2. Zatrudnione i wychowujące dzieci do lat 3 – 10 osób (9 K, 1 M) – dotyczy osób, które w dniu przystąpienia do projektu są pracujące (włącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).
  3. Znajdujące się poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – 4 osoby (3 K, 1 M) – odnosi się to do osób, które w dniu przystąpienia do projektu są bezrobotne lub bierne zawodowo tj. do osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym – dotyczy osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

O kolejności na listach uczestników projektu w ramach poszczególnych grup będzie decydować liczba punktów obliczona na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie żłobka.

Pobierz

Aktualizacja - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jonatan dla malucha”

Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jonatan dla malucha”

Pobierz

Formularz Rekrutacyjny do projektu Jonatan dla malucha

Pobierz

Formularz Rekrutacyjny do projektu Jonatan dla malucha - wersja czarno-biała