Skip links

Niedyrektywna Szkoła Podstawowa JONATAN

Rodzice w szkole

Rodzice w szkole

Przypominamy, że zgodnie z §1 ust. 2 i 5 Regulaminu funkcjonowania Niepublicznej Szkoły JONATAN w Bielsku-Białej wejście rodziców na teren szkoły jest zabronione, z wyjątkiem…