Skip links

Opcje dostępności

Pobierz

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan Nr 2 w Bielsku-Białej

Pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan w Bielsku-Białej

Pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierz

Oświadczenie etyka i religia

Pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pobierz

Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki

Pobierz

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Pobierz

Wymagania edukacyjne i system oceniania