Skip links

Opcje dostępności

Dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

naukę poprzez doświadczanie, przeżywanie, działanie praktyczne

naukę rozpoczynamy od aranżacji przestrzeni, która znacznie różni się od typowej szkoły. Uczeń do dyspozycji ma „kawalerkę” do zdobywania umiejętności w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego, odpowiednio wyposażoną pracownię terapii zajęciowej zaspokajającą potrzeby kreatywnego działania oraz profesjonalnie wyposażoną salę rehabilitacji

naukę poprzez niedyrektywne metody pracy

uczymy w oparciu o programy własne zawierające szczegółową instrukcję funkcjonalną kompletnego świata dziecka: domu, szkoły, środowiska lokalnego

praktyczną naukę samodzielności

dzięki czemu uczniowie klas z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej mają okazję trenować umiejętności społeczne podczas wspólnego gotowania, robienia zakupów, sprzątania, szycia, prania, prasowania oraz wielu innych czynności dnia codziennego

Dla uczniów w normie intelektualnej wymagającym kształcenia w małych grupach i uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej:

zwiększoną liczbę godzin Edukacji Wczesnoszkolnej

dzięki czemu możliwe jest dostosowanie tempa pracy oraz ilości przekazywanego materiału do indywidualnych możliwości każdego z uczniów. Jest to również szansa na gruntowne utrwalanie wprowadzanych treści

zwiększoną w stosunku do ramowych planów nauczania ilość zajęć edukacyjnych w klasach starszych

wynikającą z potrzeb edukacyjnych uczniów, a co za tym idzie – konieczności zintensyfikowania powtórzeń i utrwalenia materiału

programy autorskie

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na afazję