Skip links

Opcje dostępności

Celem Niedyrektywnej Szkoły Podstawowej Jonatan jest nie tylko edukacja, lecz również kształtowanie silnego, na miarę swoich możliwości samodzielnego człowieka, radzącego sobie w otaczającym go świecie pełnym wyzwań.

Ideą Niedyrektywnej Szkoły Podstawowej Jonatan jest podążanie za dzieckiem, wsłuchiwanie się w jego potrzeby i odpowiadanie na nie właściwymi metodami i formami pracy w oparciu o nieustannie tworzone i modyfikowane programy własne. Każdy z nauczycieli i specjalistów poprzez swoje działanie stwarza dziecku przestrzeń, w której może ono być sobą, rozwijać się w zgodzie z własnym rytmem, w poczuciu więzi z bliskimi osobami.

Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także cały zespół ludzi, w którego skład wchodzą nauczyciele, terapeuci, lekarze i całe rodziny uczestniczące w tworzeniu optymalnych warunków do nauki życia. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają możliwie wysoki stopień samodzielności, zdobywając niezbędną do tego wiedzę i umiejętności. Stają się ludźmi pokonującymi swoje bariery i ograniczenia oraz dorastają w poczuciu godności, szacunku i akceptacji siebie i innych.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych dało nam inspirację do stworzenia nowej jakości kształcenia. Pokazało, iż niejednokrotnie najważniejszą do odrobienia lekcją jest lekcja życia. W myśl za tym powstała koncepcja wydzielenia Szkoły Jonatan na dwa niezależne oddziały edukacyjne, które łącznie dadzą szansę na optymalne kształcenie, wspieranie i rozwój wszystkich dzieci bez względu na ich potencjał czy predyspozycje.