Skip links

Niedyrektywna Szkoła Podstawowa Jonatan dedykowana jest dzieciom:

w normie intelektualnej wymagającym kształcenia w małych grupach (spektrum autyzmu, afazja i inne)

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

z niepełnosprawnością sprzężoną