Skip links

Opcje dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej – Niepubliczne Placówki Oświatowe JONATAN

BIP

Niepubliczna Szkoła Podstawowa JONATAN w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała (adres korespondencyjny)

ul. Adama Mickiewicza 21, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 362432408

e-mail:

tel.: 736 667 041

2. Status prawny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym szkołę jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.

3. Organy szkoły

Organami Niepublicznej Szkoły Podstawowej JONATAN w Bielsku-Białej są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

– samorząd uczniowski

Kompetencje organów szkoły określone zostały w statucie.

4. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Wicedyrektor – Natalia Lisak

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-NPS-Jonatan-tekst-jednolity-1-09-2022.pdf

 

6. Sposoby załatwiania spraw 

Sprawy można załatwiać osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Błękitnej 14, 43-300 Bielsko-Biała, korespondencyjnie na ww. adres bądź za pośrednictwem adresu

e-mail: . Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Godziny pracy sekretariatu:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 7.30-16.00

WTOREK, CZWARTEK 7.30-15.30

PIĄTEK – NIECZYNNE

7. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontoli-wypoczynku-12-08-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-Slaski-Kurator-Oswiaty-1-03-2021.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-Slaski-Kurator-Oswiaty-17-12-2019-.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-7-01-2021.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-11-01-2021.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-11-02-2022.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-16-07-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-17-02-2022.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-20-01-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-wypoczynku-16-01-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-wypoczynku-16-01-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-wypoczynku-08-01-2021.pdf

8. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa JONATAN nr 2 w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała (adres korespondencyjny)

ul. Adama Mickiewicza 21, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 384296483

e-mail:

tel.: 736 667 041

2. Status prawny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jonatan” nr 2 jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym szkołę jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.

3. Organy szkoły

Organami Niepublicznej Szkoły Podstawowej JONATAN nr 2 w Bielsku-Białej są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

– samorząd uczniowski

Kompetencje organów szkoły określone zostały w statucie.

4. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Wicedyrektor – Grzegorz Pilarz

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-NSP-2-tekst-jednolity-na-1-09-2022.pdf

6. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Błękitnej 14, 43-300 Bielsko-Biała, korespondencyjnie na ww. adres bądź za pośrednictwem adresu

e-mail: . Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Godziny pracy sekretariatu:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 7.30-16.00

WTOREK, CZWARTEK 7.30-15.30

PIĄTEK – NIECZYNNE

7. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-Slaski-Kurator-Oswiaty-1-03-2021..pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-slaski-kurator-oswiaty-11-02-2020.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-Slaski-Kurator-Oswiaty-11-02-2020.pdf

8. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1.pdf

 

Niepubliczne Przedszkole JONATAN w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Wyspiańskiego 29, 43-300 Bielsko-Biała

ul. Rzeczna 6c/1, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 243089463

Dane kontaktowe (przedszkole przy ul. Rzecznej 6C/1)

tel.: 606 147 970

e-mail: 

Dane kontaktowe (przedszkole przy ul. Wyspiańskiego 29)

tel.: 33 307 07 17

e-mail: 

2. Organy przedszkola

Organami Niepublicznego Przedszkola JONATAN w Bielsku-Białej są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

Kompetencje organów przedszkola określone zostały w statucie.

3. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Kierownik przedszkola przy ul. Wyspiańskiego 29 – Dorota Batkowska

Kierownik przedszkola przy ul. Rzecznej 6C/1 – Dorota Drach

4. Status prawny

Niepubliczne Przedszkole „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Przedszkole działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-Niepublicznego-Przedszkola-JONATAN-Wyspianskiego-i-Rzeczna.pdf

6. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika przedszkola, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-25-06-2020.pdf

8. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-2.pdf

 

Niepubliczne Przedszkole JONATAN w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Listopadowa 59, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 383052359

tel.: 662 683 360

e-mail: 

2. Organy przedszkola

Organami Niepublicznego Przedszkola JONATAN w Bielsku-Białej są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

Kompetencje organów przedszkola określone zostały w statucie.

3. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Kierownik – Gabriela Soszka

Zastępca kierownika – Dorota Drach

4. Status prawny

Niepubliczne Przedszkole „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Przedszkole działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-Niepubliczne-Przedszkole-JONATAN-Listopadowa.pdf

6. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika przedszkola, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-3.pdf

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne JONATAN w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała

REGON: 382185756

tel.: 736 667 041

e-mail: 

2. Organy przedszkola

Organami Niepublicznego Przedszkola Specjalnego JONATAN w Bielsku-Białej są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

Kompetencje organów przedszkola określone zostały w statucie.

3. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Kierownik – Jolanta Sadkowska

4. Status prawny

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Przedszkole działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-Niepublicznego-Przedszkola-Specjalnego-JONATAN-ul.-Blekitna.pdf

6. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika przedszkola, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-9-04-2018.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-11-04-2018.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-16-06-2020.pdf

8. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-4.pdf

 

Niepubliczne Przedszkole JONATAN w Czechowicach-Dziedzicach

1. Informacje podstawowe

ul. Jana Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice

REGON: 368230887

tel.: 736 659 873

e-mail: 

2. Organy przedszkola

Organami Niepublicznego Przedszkola JONATAN w Czechowicach-Dziedzicach są:

– dyrektor

– rada pedagogiczna

Kompetencje organów przedszkola określone zostały w statucie.

3. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Wicedyrektor – Karolina Sekta

4. Status prawny

Niepubliczne Przedszkole „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Przedszkole działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz statutu.

Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Michalak.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

5. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/11/STATUT-Niepublicznego-Przedszkola-JONATAN-CZECHOWICE-1-09-2022.pdf

6. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika przedszkola, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

7. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-11.05.2022.pdf

8.Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-5.pdf

 

Niepubliczny Żłobek JONATAN w Bielsku-Białej

1. Informacje podstawowe

ul. Listopadowa 59, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 662 683 360

e-mail: 

2. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Kierownik – Gabriela Soszka

Zastępca kierownika – Dorota Drach

3. Status prawny

Niepubliczny Żłobek „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Żłobek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz statutu.

Podmiotem prowadzącym żłobek jest Agnieszka Michalak.

4. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/regulamin-organizacyjny.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/statut-6.pdf

5. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika żłobka, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-prowadzonej-przez-Prezydenta-Miasta-Bielska-Bialej-22-12-2021.pdf

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-prowadzonej-przez-Prezydenta-Miasta-Bielska-Bialej-27-04-2022.pdf

7. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-6.pdf

 

Niepubliczny Żłobek JONATAN w Czechowicach-Dziedzicach

1. Informacje podstawowe

ul. Jana Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice

tel.: 736 659 873

e-mail: 

2. Dyrekcja

Dyrektor – Agnieszka Michalak

Wicedyrektor – Karolina Sekta

3. Status prawny

Niepubliczny Żłobek „Jonatan” jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Żłobek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz statutu.

Podmiotem prowadzącym żłobek jest Agnieszka Michalak.

4. Prawo wewnętrzne

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/statut-7.pdf

5. Sposoby załatwiania spraw

Sprawy można załatwiać osobiście u kierownika żłobka, korespondencyjnie na adres Placówki Oświatowej JONATAN s.c. ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Kontrola

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/protokol-kontroli-PPIS-30-05-2022.pdf

7. Ochrona danych osobowych

https://www.jonatan.pl/wp-content/uploads/2022/07/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-7.pdf