Skip links

Inne projekty

Tarcza Jonatana

Placówka Oświatowa Jonatan S.C. realizuje projekt Tarcza Jonatana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015
(2020/N).

Celem projektu było utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu.

Wartość projektu: 362 227,59 PLN

Wkład EFRR: 362 227,59 PLN

Wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” – 3 miesiące.