Skip links

Dlaczego my?

Wyróżnia nas:

Najbogatsze doświadczenie

Od ponad 10 lat zajmujemy się edukacją dzieci. Ten czas wykorzystaliśmy na zbieranie doświadczeń, rozwijanie swoich kompetencji oraz wypracowanie własnych programów nauczania. W obszarze kształcenia specjalnego posiadamy największe doświadczenie w Bielsku-Białej i jedno z większych w kraju.

Najszerszy zakres wsparcia

Jako jedyna placówka w Bielsku-Białej jesteśmy z dziećmi od żłobka aż do ukończenia szkoły podstawowej, co korzystnie wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Dzięki wzmocnieniu więzi emocjonalnej zmniejszamy stres związany z przekraczaniem najważniejszych progów edukacyjnych, co jest gwarantem sukcesu już od pierwszych dni nauki.

Najliczniejsza kadra

Zatrudniamy ponad 250 nauczycieli. W większości są to osoby młode, pełne pasji i chęci do pracy, które już teraz posiadają wysokie kwalifikacje, a jednoczenie nieustannie szukają nowych metod pracy i możliwości kształcenia. Wsparcia udzielają im zatrudnieni w placówce metodycy, eksperci w tej dziedzinie, jak również dyplomowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem.

Najlepsi specjaliści

Pracują dla nas najlepsi terapeuci w Bielsku-Białej – ponad 50 specjalistów z różnych dziedzin, wszyscy z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce zatrudniamy m.in. licencjonowanych glottoterapetów, którzy poprzez innowacyjne metody łączące elementy logopedii i terapii pedagogicznej niwelują niepowodzenia edukacyjne naszych uczniów.

Najnowocześniejszy sprzęt

Każda z naszych pracowni tematycznych jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Zajęcia prowadzimy w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem sprzętu TIK – laptopów, tablic interaktywnych, robotów do programowania, mat do kodowania oraz programów multimedialnych. Posiadamy również specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę – m.in. powiększalnik dla dzieci słabowidzących, mikroporty dla dzieci z niedosłuchem, ciemnię do tyfloterapii czy też przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Najszerszy wachlarz zajęć

Przyjęcie do naszej placówki poprzedza test kompetencyjny, a w razie potrzeby – wstępna diagnoza. Wspomniane działania pozwalają nam poznać mocne strony dziecka oraz jego zainteresowania i predyspozycje. Szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych we wszystkich naszych placówkach sprawia, że każdy uczeń z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Najnowocześniejsza baza lokalowa

Nasza szkoła przy ulicy Błękitnej to nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku. Na ponad 4000 m2 znajdują się sale do zajęć dydaktycznych i dodatkowych, pracownie specjalistyczne oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Pozostałe placówki nie odbiegają od wysokich standardów – wszystkie są wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne i monitoring, a wokół nich znajdują się tereny zielone do dyspozycji uczniów oraz wygodny parking dla rodziców.

A ponadto:

Doceniamy lojalność

W ramach programu partnerskiego otrzymują Państwo zniżkę na każde kolejne dziecko zapisane do naszych placówek. Dodatkowe korzyści czerpią Państwo także wraz z każdym rokiem edukacji swojego dziecka. W uzasadnionych sytuacjach zapewniamy pomoc finansową z Fundacji Jonatan. Finansujemy uczniom wyjazdy na zieloną szkołę, warsztaty i programy edukacyjne oraz wypoczynek.

Opieramy się na indywidualizacji wsparcia

Na podstawie orzeczeń oraz obserwacji dziecka możemy dobrać odpowiednie zajęcia dla ucznia dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Nasi specjaliści tworzą indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. Powołane zespoły terapeutyczne w stałej konsultacji z rodzicami na bieżąco wprowadzają zmiany do programów. Wyróżnia nas również to, że wsparcia udzielamy także w domach.

Tworzymy społeczność

Zapisanie dziecka do naszej placówki wiąże się z korzyściami płynącymi ze wstąpienia do społeczności Jonatana. Zapewnia ona udział w bezpłatnych zajęciach dla rodziców – oferujemy m.in. język angielski czy pilates. W ramach programu Gościnny Jonatan organizujemy wykłady eksperckie prowadzone przez znane osobistości z danej dziedziny oraz spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z edukacją, kulturą i sztuką. Nasi wychowawcy starają się zintegrować nie tylko dzieci, ale również rodziców podczas wspólnych wyjść na kręgle, ognisk, spotkań przy kawie czy wypraw górskich.

Opracowaliśmy własne programy nauczania

Na bazie doświadczeń opracowaliśmy własne programy nauczania, dzięki czemu zyskaliśmy różnorodność i atrakcyjność form pracy z dziećmi oraz lepsze efekty nauczania. Czerpiemy z nowoczesnych metod – wzbogaciliśmy szkolny program nauczania m.in. o trening pamięci i koncentracji uwagi wg Szkoły Pamięci Wojakowskich. W ramach prowadzonych zajęć stosujemy również gamifikacje, WebQest, kodowanie na dywanie czy też lekcje pod gołym niebem.