Skip links

Opcje dostępności

Projekty unijne

Myśląc o stałym rozwoju naszych placówek aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację naszych celów. Od początku bieżącego okresu programowania na lata 2014–2020 z powodzeniem aplikujemy oraz realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie:

Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
– konkurs.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 30
uczniów (10 K, 20 M) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Jonatan w Bielsku-Białej dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania,
doposażeniu szkoły oraz wsparciu 6 nauczycieli (5 K, 1 M) szkoleniami, zgodnie z przeprowadzoną w szkole
diagnozą.

Okres realizacji: od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 372 396,28 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 316 536,83 zł.

Szkoła nowych możliwości

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
– konkurs.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 108 uczniów (41 K, 67 M) w tym 49 uczniów
niepełnosprawnych (18 K, 31 M) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w
wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu i
specjalistycznych), doposażenie szkoły podstawowej oraz wsparcie w postaci szkoleń 18 nauczycieli (16 K, 2 M),
zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w Niepublicznej Szkole Podstawowej Jonatan nr 2 w Bielsku-Białej.

Okres realizacji: od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Wartość projektu: 374 313,11 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 318 166,14 zł.

Jonatan rośnie zdrowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów dla 101 dzieci (43 K, 58 M) w
wieku 3–6 lat z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Placówek Jonatan przy
ulicach Listopadowej, Rzecznej i Wyspiańskiego w Bielsku-Białej, doposażenie 3 placówek w pomoce do zajęć
specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9 K) w zakresie
pedagogiki specjalnej.

Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r.
Wartość projektu: 781 747,01 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 664 484,95 zł.

Jonatan rośnie w siłę

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów dla 103 dzieci (31 K, 72 M) w
wieku 3–7 lat z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Placówek Jonatan przy
ulicach Listopadowej, Rzecznej, Wyspiańskiego i Błękitnej w Bielsku-Białej oraz Kasprowicza w Czechowicach-
Dziedzicach, doposażenie 5 placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i
kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (6 K) w zakresie pedagogiki specjalnej.

Okres realizacji: od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r.
Wartość projektu: 970 317,65 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 824 770,00 zł.

Jonatan dla najmłodszych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: VIII. dla działania 8.1., poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie
28 miejsc w żłobku Jonatan w Bielsku-Białej oraz zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania
utworzonych miejsc.

Okres realizacji: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Wartość projektu: 661 276,90 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 562 085,36 zł.

Jonatan dla malucha

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
dla osi priorytetowej: VIII. dla działania 8.1., poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i
prowadzenie 1 placówki opieki nad dziećmi do lat 3, dysponującej 20 miejscami, w Czechowicach-Dziedzicach.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 r. do 20 września 2021 r.
Wartość projektu: 454 858,03 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 386 629,32 zł.

Jonatan poszerza horyzonty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku 3–7 lat, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w zakresie stwierdzonych deficytów Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej, Wyspiańskiego i Laskowej w Bielsku-Białej, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Jonatan poszerza granice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci uczęszczające do Przedszkola Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie stwierdzonych deficytów, doposażenie placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Szkoła dla dzieci z aspiracjami

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły oraz wsparcie nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Jonatan poza granicami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci uczęszczające do Przedszkola Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Żłobek Jonatan

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. dla działania 8.1., poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w Bielsku-Białej.
Okres realizacji: od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2020 roku.

Przedszkole bez barier

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem głównym projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów dzieci uczęszczających do Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej i Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Celem było również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Szkoła bez barier

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1. poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenie szkoły oraz wsparcie nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Przedszkole z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wydłużenie czasu pracy Placówek Jonatan przy ulicach Rzecznej, Laskowej i Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Celem było również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Szkoła dla dzieci z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenie szkoły oraz wsparcie rodziców i nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Edukacja z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu polegającego na rozszerzeniu oferty Placówek Oświatowych Jonatan w Bielsku-Białej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola, jak również utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Celem było również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Jonatana.
Okres realizacji: od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.