Skip links

Projekty unijne

Myśląc o stałym rozwoju naszych placówek aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację naszych celów. Od początku bieżącego okresu programowania na lata 2014–2020 z powodzeniem aplikujemy oraz realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W tym trudnym procesie od samego początku wspiera nas firma MOŻEMY.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie:

Jonatan poszerza horyzonty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku 3–7 lat, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w zakresie stwierdzonych deficytów Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej, Wyspiańskiego i Laskowej w Bielsku-Białej, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Jonatan poszerza granice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci uczęszczające do Przedszkola Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie stwierdzonych deficytów, doposażenie placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Szkoła dla dzieci z aspiracjami

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły oraz wsparcie nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Jonatan poza granicami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci uczęszczające do Przedszkola Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Żłobek Jonatan

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. dla działania 8.1., poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w Bielsku-Białej.
Okres realizacji: od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2020 roku.

Przedszkole bez barier

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem głównym projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów dzieci uczęszczających do Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej i Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Celem było również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Szkoła bez barier

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1. poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenie szkoły oraz wsparcie nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Przedszkole z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wydłużenie czasu pracy Placówek Jonatan przy ulicach Rzecznej, Laskowej i Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Celem było również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Szkoła dla dzieci z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI. dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenie szkoły oraz wsparcie rodziców i nauczycieli, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
Okres realizacji: od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Edukacja z wyzwaniami

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu polegającego na rozszerzeniu oferty Placówek Oświatowych Jonatan w Bielsku-Białej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola, jak również utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Celem było również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Jonatana.
Okres realizacji: od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.