Skip links

Opcje dostępności

Pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan w Bielsku-Białej

Pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierz

Oświadczenie etyka i religia

Pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pobierz

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pobierz

Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki

Pobierz

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Pobierz

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan w Bielsku-Białej (nr 1)

Pobierz

Wymagania edukacyjne i system oceniania w Szkole Podstawowej