Skip links

Świat się zmienia, edukacja również, dlatego od 3 lat z powiedzeniem prowadzimy edukację domową, zarówno dla klas 1-3, jak i 4-8, a nasi uczniowie osiągają świetne rezultaty. Rozumiemy, jak ważne dla każdego rodzica jest indywidualne podejście do dziecka, rozpoznanie i rozwijanie jego potencjału, talentów, dlatego naszą misją jest wspieranie uczniów i rodziców na każdym etapie edukacji domowej.
Zależy nam, aby dzieci, które kształtujemy wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stać się kreatywnymi, świadomymi i zadowolonymi z życia dorosłymi. Towarzyszymy, motywujemy i wskazujemy odpowiednie kierunki.

Zapewniamy:

  • doświadczenie i wysokie kompetencję naszej kadry wyspecjalizowanej w ED;
  • podręczniki, ćwiczenia oraz inne pomoce dydaktyczne;
  • wsparcie rodziców i dzieci w indywidualnym nauczaniu;
  • wsparcie kadry, pedagoga i psychologa na każdym etapie;
  • spotkania integracyjne dla dzieci i rodziców;
  • edukację dostosowaną również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowo:

  • wszystkie egzaminy przeprowadzamy w 1 miejscu, czyli naszej szkole, a ich termin dostosowany jest do preferencji ucznia;
  • oferujemy nauczanie 2 języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski;
  • uczeń może korzystać z zajęć dodatkowych w szkole, brać udział w wydarzeniach i wycieczkach itd.;

Nowość!

Od nowego roku wprowadzamy własna platformę e-jonatan, na której uczniowie znajdą notatki, nagrania, filmiki, karty pracy. Będzie również możliwość czatu z nauczycielem oraz łatwego przesyłania prac i referatów. System ułatwi i usystematyzuje naukę.