Skip links

Opcje dostępności

Jakie zajęcia terapeutyczne oferujemy?

Metoda Tomatisa

Język Migowy

Tyflopedagogika

Masaż Shantala

Psychologia

Fizjoterapia

Trening TUS

Metoda Fonogestów

Metoda werbalno-tonalna

Muzykoterapia