Skip links

Opcje dostępności

Co nam przyświeca?

Celem funkcjonowania Szkoły Podstawowej Jonatan jest edukacja, która pozostawia trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości naszych absolwentów. Nasza szkoła ukierunkowana jest na indywidualny rozwój każdego ucznia. Cała kadra pedagogiczna dba o to, by nasi uczniowie osiągali najlepsze wyniki w nauce, rozwijali swoje zainteresowania, talenty, pasje i aspiracje życiowe. Nie wszystkie uzdolnienia, jakie drzemią w człowieku, ujawniają się od razu. Dzieci często potrzebują czasu, aby odkryć swoje talenty i powołanie.

Szkoła Jonatan nie zmusza, a inspiruje, niczego nie narzuca. Daje czas na decyzje, obserwuje i poznaje. Pozwalamy na eksperymenty i podejmowanie wyzwań, jesteśmy wsparciem i zapewniamy właściwe, zindywidualizowane warunki rozwoju.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu palcówek oświatowych dało nam inspirację do stworzenia nowej jakości kształcenia. W myśl za tym powstała koncepcja wydzielenia Szkoły Jonatan na dwa niezależne oddziały edukacyjne, które łącznie dadzą szansę na optymalne kształcenie, wspieranie, rozwój wszystkich dzieci bez względu na potencjał czy predyspozycje.

Celem funkcjonowania Szkoły Podstawowej Jonatan jest edukacja, która pozostawia trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości naszych absolwentów. Nasza szkoła ukierunkowana jest na indywidualny rozwój każdego ucznia. Cała kadra pedagogiczna dba o to, by nasi uczniowie osiągali najlepsze wyniki w nauce, rozwijali swoje zainteresowania, talenty, pasje i aspiracje życiowe. Nie wszystkie uzdolnienia, jakie drzemią w człowieku, ujawniają się od razu. Dzieci często potrzebują czasu, aby odkryć swoje talenty i powołanie.

Szkoła Jonatan nie zmusza, a inspiruje, niczego nie narzuca. Daje czas na decyzje, obserwuje i poznaje. Pozwalamy na eksperymenty i podejmowanie wyzwań, jesteśmy wsparciem i zapewniamy właściwe, zindywidualizowane warunki rozwoju.

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu palcówek oświatowych dało nam inspirację do stworzenia nowej jakości kształcenia. W myśl za tym powstała koncepcja wydzielenia Szkoły Jonatan na dwa niezależne oddziały edukacyjne, które łącznie dadzą szansę na optymalne kształcenie, wspieranie, rozwój wszystkich dzieci bez względu na potencjał czy predyspozycje.

Co oferujemy?

 • Profilowane klasy – dzięki czemu od najmłodszych lat uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i lepiej wykorzystać swoje umiejętności / predyspozycje.
 • Zwiększoną liczbę godzin edukacji wczesnoszkolnej – dzięki czemu działania nauczycieli mogą być dopasowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Każdy uczeń ma czas na przyswojenie i utrwalenie materiału w szkole, pod okiem wykwalifikowanego specjalisty.
 • Rozszerzony materiał z języka angielskiego– dzięki dodatkowej godzinie tygodniowo konwersacji Twoje dziecko będzie się płynnie komunikować po angielsku.
 • Dodatkowy język – od pierwszej klasy zapewniamy uczniom dwie godziny dodatkowego języka (niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego) tygodniowo. Wielojęzyczność od najmłodszych lat to wiele plusów: większa wrażliwość na wszelkie zjawiska językowe, zdolność abstrakcyjnego myślenia, większa elastyczność do przystosowania się oraz pomoc w określeniu własnej tożsamości, a także łatwość w tworzeniu nowych pojęć.
 • Zadania domowe – to przedmiot w szkole, dzięki któremu zadania domowe odrabiane są w szkole. Dzięki temu w domu pozostaje czas na odpoczynek i regenerację.
 • Ocenianie kształtujące – dzięki któremu nasi uczniowie wiedzą czego i w jakim celu się uczą. Znają kryteria sukcesu i mają świadomość etapu edukacji, na jakim się znajdują, a także tego, co muszą poprawić.

Jakie mamy profile?

W trosce o jak najlepszy rozwój naszych uczniów, bazując na znakomitych efektach jakie przyniosło profilowanie klas, przygotowaliśmy ofertę nauki w klasach o profilach:

 • Językowo-artystyczny z rozszerzonym programem językowym

  Od pierwszej klasy uczniowie realizują rozszerzony program z plastyki i muzyki, mają zajęcia z rękodzieła i ceramiki oraz warsztaty w szkolnej pracowni. Biorą udział w wielu konkursach i przeglądach, a ich dzieła zdobią korytarze szkolne i wystawy w galeriach handlowych. Dodatkowo oferujemy przedmiot – nauka kaligrafii, czyli umiejętności pięknego, poprawnego i starannego pisania. Sztuka kaligrafii to jednak nie tylko estetyczne i staranne pismo, to również trening cierpliwości, koncentracji i staranności. Klasa o tym profilu ma w ramach wychowania fizycznego dodatkowe zajęcia taneczno-rytmiczne.Dodatkowo uczniowie realizują rozszerzony program z języka angielskiego oraz uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków wspomagane są zajęciami z native speakerem. Uczniowie biorą udział w wielu programach i konkursach językowych.

 

 • Informatyczny z rozszerzonym programem językowymOd pierwszej klasy uczniowie realizują rozszerzony program z matematyki i informatyki. Zajęcia wzbogacone są o podstawy programowania i kodowania, a także robotykę. Uczniowie poznają takie języki programowania jak Scratch, JAVA czy SQL. Realizowany jest także rozszerzony materiał z matematyki, a uczniowie mają możliwość udziału w wielu konkursach matematycznych, takich jak Kangurek matematyczny, Olimpusek czy Pionier.Na tym profilu język angielski jest realizowany w wymiarze siedem godzin tygodniowo. Ponadto uczniowie uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków odbywają się z native speakerem. Uczniowie motywowani są do udziału w wielu programach i konkursach językowych, takich jak FOX, Olimpusek.

 

 • Sportowy z rozszerzonym programem językowymOd pierwszej klasy uczniowie realizują sześć godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w tym dwie godziny zajęć na basenie. Pozostałe godziny to nie tylko zajęcia na hali sportowej w naszej szkole, ale również wyjścia na łyżwy, ściankę wspinaczkową, jazda konna, zajęcia na stadionie lekkoatletycznym i wiele innych, np. karate.Dodatkowo uczniowie realizują rozszerzony program z języka angielskiego oraz uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków wspomagane są zajęciami z native speakerem. Uczniowie biorą udział w wielu programach i konkursach językowych.

Jakie zajęcia dodatkowe oferujemy? FILMY

 • Ceramika
 • Rękodzieło
 • Robotyka i kodowanie
 • ABC fotografii
 • Karate
 • Hip-Hop
 • Balet
 • Kółko wokalne
 • Kółko teatralne
 • Kółko matematyczne
 • Szachy
 • Dogoterapia

Czym się wyróżniamy?

 • Nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w technologie informacyjno-komunikacyjne oraz bogato wyposażone gabinety terapeutyczne i rehabilitacyjne. Posiadamy dwie sale gimnastyczne oraz salę integracji sensorycznej.
 • W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie przez 6 lat nauki biorą udział w treningu pamięci i koncentracji uwagi metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich.
 • Na zajęciach uczniowie pracują nad poprawą koncentracji, ćwiczą skupienie uwagi, poznają 3 mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie, a w latach późniejszych ćwiczą elementy szybkiego czytania.
 • Kładziemy nacisk na rozwijanie talentów i pasji swoich uczniów. Naszym celem jest znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju.
 • Zajęcia wzbogacane są elementami LEGO® Education, dzięki którym ćwiczymy edukacje: matematyczną, polonistyczną, techniczną, społeczną i inne.
 • W klasach młodszych kodujemy na dywanie, w starszych wprowadzamy elementy programowania pracując w środowisku Scratch.
 • Pomagamy również uczniom z trudnościami. Poprzez indywidualne podejście nasi nauczyciele dostosowują materiał oraz wymagania zgodnie z zaleceniami specjalistów. Współpracujemy z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem.
 • Szybko i skutecznie niwelujemy trudności w czytaniu i pisaniu dzięki glottodydaktyce i glottoterapii.
 • W dni wolne od zajęć dydaktycznych prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, podczas których wychodzimy na spacery, plac zabaw, organizujemy zajęcia z ceramiki, sensoplastyki, turnieje gier planszowych i wiele innych.
 • Organizujemy półkolonie w ferie i wakacje, które posiadają bogaty i bardzo różnorodny program tj. wycieczki górskie, zwiedzanie muzeów, wyjazdy do innych miast, zajęcia sportowe (rolki, łyżwy, trampoliny, sanki, basen).
 • W ramach Gościnnego Jonatana zapraszamy ciekawe osoby, które dzielą się z nami swoim doświadczeniem i pasją. Naszą szkołę odwiedzili m.in. Aleksandra Jagieło (siatkarka), Piotr Rychły (specjalista przeciwdziałania cyberprzemocy), Ciocia Tunia (piosenkarka), Marek Baraniecki (pisarz), Daniel Kawka (prezes Kuloodpornych) oraz wielu innych.