Skip links

Opcje dostępności

Jakie mamy profile?

W trosce o jak najlepszy rozwój naszych uczniów, bazując na znakomitych efektach jakie przyniosło profilowanie klas, przygotowaliśmy ofertę nauki w klasach o profilach:

Językowo-artystyczny z rozszerzonym programem językowym

Od pierwszej klasy uczniowie realizują rozszerzony program z plastyki i muzyki, mają zajęcia z rękodzieła i ceramiki oraz warsztaty w szkolnej pracowni. Biorą udział w wielu konkursach i przeglądach, a ich dzieła zdobią korytarze szkolne i wystawy w galeriach handlowych. Dodatkowo oferujemy przedmiot – nauka kaligrafii, czyli umiejętności pięknego, poprawnego i starannego pisania. Sztuka kaligrafii to jednak nie tylko estetyczne i staranne pismo, to również trening cierpliwości, koncentracji i staranności. Klasa o tym profilu ma w ramach wychowania fizycznego dodatkowe zajęcia taneczno-rytmiczne. Dodatkowo uczniowie realizują rozszerzony program z języka angielskiego oraz uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków wspomagane są zajęciami z native speakerem. Uczniowie biorą udział w wielu programach i konkursach językowych.

Informatyczny z rozszerzonym programem językowym

Od pierwszej klasy uczniowie realizują rozszerzony program z matematyki i informatyki. Zajęcia wzbogacone są o podstawy programowania i kodowania, a także robotykę. Uczniowie poznają takie języki programowania jak Scratch, JAVA czy SQL. Realizowany jest także rozszerzony materiał z matematyki, a uczniowie mają możliwość udziału w wielu konkursach matematycznych, takich jak Kangurek matematyczny, Olimpusek czy Pionier. Na tym profilu język angielski jest realizowany w wymiarze siedem godzin tygodniowo. Ponadto uczniowie uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków odbywają się z native speakerem. Uczniowie motywowani są do udziału w wielu programach i konkursach językowych, takich jak FOX, Olimpusek.

Sportowy z rozszerzonym programem językowym

Od pierwszej klasy uczniowie realizują sześć godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w tym dwie godziny zajęć na basenie. Pozostałe godziny to nie tylko zajęcia na hali sportowej w naszej szkole, ale również wyjścia na łyżwy, ściankę wspinaczkową, jazda konna, zajęcia na stadionie lekkoatletycznym i wiele innych, np. karate. Dodatkowo uczniowie realizują rozszerzony program z języka angielskiego oraz uczą się drugiego, wybranego przez siebie języka obcego. Zajęcia z obu języków wspomagane są zajęciami z native speakerem. Uczniowie biorą udział w wielu programach i konkursach językowych.