Skip links

Opcje dostępności

Profilowane klasy

dzięki czemu od najmłodszych lat uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i lepiej wykorzystać swoje umiejętności / predyspozycje

Zwiększoną liczbę godzin edukacji wczesnoszkolnej

dzięki czemu działania nauczycieli mogą być dopasowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Każdy uczeń ma czas na przyswojenie i utrwalenie materiału w szkole, pod okiem wykwalifikowanego specjalisty

Rozszerzony materiał z języka angielskiego

dzięki dodatkowej godzinie tygodniowo konwersacji Twoje dziecko będzie się płynnie komunikować po angielsku

Dodatkowy język

od pierwszej klasy zapewniamy uczniom dwie godziny dodatkowego języka (niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego) tygodniowo. Wielojęzyczność od najmłodszych lat to wiele plusów: większa wrażliwość na wszelkie zjawiska językowe, zdolność abstrakcyjnego myślenia, większa elastyczność do przystosowania się oraz pomoc w określeniu własnej tożsamości, a także łatwość w tworzeniu nowych pojęć

Zadania domowe

to przedmiot w szkole, dzięki któremu zadania domowe odrabiane są w szkole. Dzięki temu w domu pozostaje czas na odpoczynek i regenerację

Ocenianie kształtujące

dzięki któremu nasi uczniowie wiedzą czego i w jakim celu się uczą. Znają kryteria sukcesu i mają świadomość etapu edukacji, na jakim się znajdują, a także tego, co muszą poprawić