Skip links

Opcje dostępności

Z wieloletniego doświadczenia i odkrytych specyficznych trudności uczniów, wyłoniła się koncepcja organizacji pracy z uczniem na bazie programów własnych, których ideą jest zespolenie środowiska szkolnego, domowego i lokalnego w jedną całość. Czytelne zasady postępowania mają pomóc funkcjonować w świecie i zapobiec poznawczemu przestymulowaniu. Zdajemy sobie sprawę, że natłok informacji oraz niewłaściwa komunikacja doprowadza do zniechęcenia i frustracji uniemożliwiając odnoszenie sukcesu edukacyjnego.

Oferujemy szeroką gamę zajęć specjalistycznych, odpowiadających potrzebom poszczególnych uczniów. Zajęcia dobierane są indywidualnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego jak również w oparciu o naszą wnikliwą obserwację i analizę.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem:

psychologów

logopedów

neurologopedów

surdopedagogów

tyflopedagogów

fizjoterapeutów

terapeutów integracji sensorycznej