Skip links

Opcje dostępności

Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych?

12 października w Placówce Oświatowej Jonatan odbyło się szkolenie „Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych?”, które poprowadził prof. Marek Kaczmarzyk – znany biolog, neurodydaktyk i memetyk.

Podczas szkolenia nauczyciele poznali mechanizm funkcjonowania kory mózgowej, dowiedzieli się w jaki sposób mózg przetwarza informację u dziecka, jak wspierać ucznia w procesie edukacyjnym, jakie bariery napotykamy w swojej pracy z dzieckiem i jak możemy im zaradzić.

Szkolenie zostało zrealizowane w związku z realizacją projektu „Szkoła nowych możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.