Skip links

Opcje dostępności

Ogłoszenie o projekcie „Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych”

Miło nam poinformować, że od 1 listopada 2021 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Szkoła wolna od niepowodzeń edukacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 30 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dzięki stworzeniu warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. W projekcie przewidziano również doposażenie szkoły podstawowej w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dodatkowe:
  1. dydaktyczno-wyrównawcze:
   • z edukacji wczesnoszkolnej (matematyczno-przyrodnicze),
   • język angielski,
   • arytmetyka mentalna,
  1. rozwijające:
   • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,
   • język angielski,
   • przyroda,
  1. specjalistyczne (typ III),
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
   • trening Umiejętności Społecznych,
   • terapia pedagogiczna,
   • pedagogika Montessori,
   • terapia Biofeedback.
 1. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

 

Wartość projektu: 372 396,28 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 316 536,83 zł.