Skip links

Realizujemy projekt „Jonatan poza granicami”

Miło nam poinformować, że od 1 lipca 2019 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Jonatan poza granicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 20 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 37 dzieci, w zakresie stwierdzonych deficytów Placówki Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach i podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w okresie 14 miesięcy od 1 lipca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.
 2. Zajęcia dodatkowe indywidualne:
 • terapia logopedyczną.
 1. Zajęcia dodatkowe grupowe:
 • zajęcia w wodzie stymulujące rozwój psychoruchowy,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z elementami rękodzieła,
 • rytmika,
 • dogoterapię.
 1. Doposażenie placówki w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 2. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu 574 197,64 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 488 067,99 zł.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.