Skip links

O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole „Jonatan” przy ulicy Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach położone jest w centrum miasta. Atrakcyjna lokalizacja oraz duży parking znacznie ułatwiają dowóz dziecka do przedszkola.

Cel przedszkola to połączenie działań dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych, których efektem jest wychowanie młodego człowieka poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pracujemy z dziećmi tak, aby rozwijać ich indywidualne cechy osobowości, a także pomagamy im w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności i chęci współdziałania.

Dlaczego Jonatan?

Przedszkola JONATAN to:

ponad 10 lat doświadczenia

wykwalifikowana kadra

kilkudziesięciu specjalistów

ciągłość edukacji – od żłobka do szkoły podstawowej

możliwość skorzystania z bezpłatnego tygodnia adaptacyjnego

realizacja projektów finansowanych z unii europejskiej

Nasze metody pracy

Przedszkole kieruje się dostosowaniem pracy do specyficznych potrzeb dziecka, a jego ważną zaletą są nieliczne grupy, które znacznie ułatwiają przyswajanie informacji. Każdą z trzech grup przedszkolnych opiekują się dwie nauczycielki z odpowiednio dostosowanymi do potrzeb dzieci kwalifikacjami.

Przedszkole Jonatan wyzwala w dziecku odwagę w myśleniu i działaniu, niezależność, otwiera umysł na poznawanie świata, sprzyja współdziałaniu z innymi, rozwija kreatywność, świadomość siebie oraz przekonanie o swojej wartości. Stawiamy na współpracę rodziców z nauczycielami, która pozwoli pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu.

Czas spędzony w przedszkolu i umiejętności w nim zdobyte są kluczowe dla rozwoju dziecka. To tu budzą się i ugruntowują podstawowe zasady obowiązujące w społeczeństwie, a także rozwija się dojrzałość emocjonalna. Rozszerzona podstawa programowa realizowana jest wyselekcjonowanymi metodami. Rozwojowi językowemu dzieci służą wybrane przez nas metody, takie jak glottodydaktyka czy Metoda Dobrego Startu. Mając świadomość znaczenia rozwoju psychospołecznego kładziemy nacisk na wybór metod rozwijających ten obszar. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie pedagogiki zabawy Klanza oraz ruch rozwijający Weroniki Sherborne.

Co oferujemy?

Znakomitą lokalizację

przedszkole położone jest w centrum miasta, co ułatwia dojazd i jednocześnie co umożliwia spędzanie czasu na świeżym powietrzu

Bezpieczny plac zabaw

na którym dzieci mogą aktywnie spędzać czas, co jest niezbędne w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni

Social media

na naszym Facebooku codziennie znajdziesz relację z wycieczek, zabaw oraz zajęć w przedszkolu

Własną kuchnię

dzięki czemu posiłki są przygotowywane z najwyższej jakości składników i dostosowane do indywidualnych diet dzieci

Jakie zajęcia dodatkowe oferujemy?

Zajęcia bezpłatne w ramach czesnego:

zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej

rytmika

język angielski

zajęcia Metodą Dobrego Startu (dla dzieci poniżej 3 lat)

bajkoterapia

dogoterapia

zajęcia manualno-plastyczne

zajęcia rozwijające pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową

Zajęcia dodatkowe płatne:

zajęcia pływania

„Fantus” – fantastyka

„Muzolandia” – zajęcia muzyczno-artystyczne

spotkania z teatrem

szachy

Jakie terapie oferujemy*?

logopedyczną

psychologiczną

integracji sensorycznej

pedagogiczną

muzykoterapię

gimnastykę korekcyjną

metodą Tomatisa

Trening Umiejętności Społecznych

zajęcia wg pedagogiki R. Steinera

* dla uczestników projektu unijnego bezpłatnie