Skip links

Jonatan dla najmłodszych

Informujemy, że PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Jonatan dla najmłodszych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 28 miejsc w żłobku Jonatan przy ulicy Listopadowej 59 w Bielsku-Białej oraz zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc.

 

Wartość projektu: 661 276,90 zł.

Dofinansowanie projektu z UE 562 085,36 zł.