Skip links

Rozpoczynamy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Dziś, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego rozpoczynamy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jest to również reakcja na narastający kryzys psychiczny wśród młodych ludzi i rosnące zapotrzebowanie na otwartą rozmowę na temat zdrowia psychicznego.
Jakie są cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?
  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy, rozwijając umiejętność rozpoznawania czterech podstawowych emocji i określania własnych potrzeb.
  • Budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród uczniów.
  • Normalizacja tematu korzystania z profesjonalnej pomocy (każde dziecko otrzyma informacje, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy).
  • Dostarczenie dzieciom i młodzieży, a także ich opiekunom i wychowawcom, narzędzi ułatwiających udzielanie i korzystanie z pomocy psychologicznej.
  • Profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży.
  • Edukacja i działania profilaktyczne.
Jesteśmy przekonani, że program ten będzie cennym wsparciem dla młodych ludzi i pomoże w poprawie ich zdrowia psychicznego. Wszystko zaczyna się od rozmowy i zrozumienia swoich emocji, dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w „Godzinie dla MŁODYCH GŁÓW”.