Skip links

Opcje dostępności

Alicja

terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie

1. Studia:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Pedagogiki, kierunek – pedagogika.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, kierunek – akustyka, specjalność – protetyka słuchu.
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Instytut Edukacji Ustawicznej, kierunek – logopedia z elementami neurologopedii.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 1998 roku pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii zaburzeń słuchu, doboru i dopasowywania pomocy słuchowych.
  • Od 2006 roku prowadzę własną działalność związaną z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi w obszarze protetyki słuchu.
  • Od 2022 roku udzielam terapii, konsultacji logopedycznych  w Placówkach Oświatowych Jonatan.