Skip links

Opcje dostępności

Anna

logopeda

Wykształcenie

 1. Studia:
 • 1983 – 1988 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – magister Pedagogiki
  Specjalnej specjalność „Rewalidacja osób upośledzonych umysłowo”
 • 2006 – 2008 Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny. Podyplomowe
  Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną – Logopeda
  dyplomowany
 1. Szkolenia:
 • „Autyzm jako problem psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny”
 • „Wspomaganie komunikacji u dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością”
 • „Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne” 1 stopień
 • „Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych”
 • „Autyzm wczesnodziecięcy”
 • „Terapia osób autystycznych i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”
 • „Edukacja dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym”
 • „Makaton” stopień 1 i 2
 • „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego”
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się” stopień 1 i 2
 • „Zabawa dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako wyzwanie terapeutyczne”
 • „Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla de la Cato”
 • „Diagnoza sprawdź, jak się porozumiewam” wg dr Magdaleny Grycman
 • „Zabawa inspirująca rozwój”
 • „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK”
 • „Warsztaty Symultaniczno – Sekwencyjne – Nauka czytania”
 • „Odruchy wczesnodziecięce w kontekście uczenia się”

3. Doświadczenie:

 • Placówki Oświatowe „Jonatan” od 2011. Logopeda
 • Szkoła Podstawowa nr17 w Bielsku – Białej od 1988r. Wychowawca przedszkola specjalnego, nauczyciel wychowawca kształcenia zintegrowanego w klasach specjalnych, Kierownik świetlicy, wychowawca grupy rewalidacyjnej, logopeda
 • Fundacja „Per Corda” w Łodygowicach 1993 – 1996 Kierownik Szkoły filialnej.
 • Koło Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bielsku – Białej – logopeda.

O sobie

Interesuję się psychologią, socjoterapią, metodami ułatwiającymi wykorzystanie możliwości twórczych człowieka (np. metoda Dennisona). Od dziesięciu lat uczestniczę w wykładach i wydarzeniach organizowanych przez Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury w Bielsku – Białej, ul. Listopadowa 108