Skip links

Opcje dostępności

Anna

nauczyciel wychowawca, terapeuta pedagogiczny

Anna

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, kierunek: pedagogika pracy psychosocjalnej i opiekuńczej,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, kierunek: autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu),
  • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
  1. Szkolenia:
  • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC),
  • Stymulacja sensoryczna wg teorii Carla Delacato,
  • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii,
  • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

O sobie

Praca w przedszkolu sprawia mi wiele satysfakcji. Podczas codziennej pracy ze swoimi podopiecznymi wykorzystuję różnorodne programy i metody w taki sposób, aby uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci oraz by móc sprawić im jak najwięcej radości.