Skip links

Opcje dostępności

Dorota

Kierownik oddziału, kierownik kształcenia specjalnego, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wychowawca

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia I stopnia),
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia II stopnia),
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki (studia podyplomowe),
 • Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, kierunek: edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera (studia podyplomowe),
 • Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, kierunek: surdopedagogika i tyflopedagogika (studia podyplomowe).
 1. Szkolenia:
 • Szkolenie w zakresie terapii integracji sensorycznej (I i II stopień),
 • kurs doskonalący „Terapia ręki” (I i II stopień),
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato,
 • Funkcje wzrokowe,
 • Zaburzenia hiperkinetyczne – praca z dzieckiem,
 • Metoda Dobrego Startu (stopień I),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka na początkowych etapach edukacji,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (I i II stopień),
 • Makaton (I i II stopień),
 • KORP: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka,
 • Autyzm, zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
 • Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu,
 • Ocenianie procesem wspierającym rozwój ucznia,
 • Świat zmysłów – twórcze zabawy, rozwijające wrażliwość zmysłów,
 • Jak rozpoznać potencjał oraz zagrożenia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Koncentracja – jak o nią zadbać? Praktyczny poradnik dla nauczyciela.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2014 r.

O sobie

Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Napędza mnie do dalszego rozwoju i poszukiwania trafnych metod i sposobów, jak pomagać moim małym podopiecznym. To dzieci przekazują mi pozytywną energię, zaskakują nieograniczoną wyobraźnią i potwierdzają sens mojej pracy. Ja natomiast najbardziej cieszę się ich sukcesami i postępami. Jako nauczyciel i terapeuta zawsze w pełni angażuję się w swoje działania, a w zamian dzieci nagradzają mnie swoim uśmiechem. Prywatnie uwielbiam aktywnie spędzać czas ze swoją rodziną podczas podróży, wspólnych spacerów i przejażdżek rowerowych.