Skip links

Grażyna

Nauczyciel wspomagający, wychowawca, prowadząca kółko teatralne

WYKSZTAŁCENIE

1. Studia:

 • Uniwersytet Śląski Katowice, Wydział Filologiczny, kierunek: kulturoznawstwo, specjalizacja:
  teatrologia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Podyplomowe Studia
  Pedagogiczne, specjalność: język polski, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej
 • IAO Deutschland, Stuttgart, nauczyciel
 • WOM Katowice, kurs pedagogiczny, specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza
 • Politechnika Śląska w Zabrzu, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”2. Szkolenia:
 • kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
 • warsztaty na temat „Rozpoznanie przemocy wobec dzieci i metody skutecznej interwencji”

szkolenie „Stymulatory tolerancji”

DOŚWIADCZENIE:

 • ZPSM Katowice, wychowawca internatu
 • Gimnazjum Waldorfskie w Bielsku-Białej, nauczyciel języka polskiego, zajęć teatralnych i etyki
 • Świetlica Profilaktyczna T. Ch. im. O. Pio w Czechowicach-Dziedzicach, kierownik świetlicy,
 • Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach, nauczyciel kół teatralnych
 • Świetlica Profilaktyczna T. Ch. im. O. Pio w Czechowicach-Dziedzicach, wychowawca świetlicy
 • Centrum Kultury w Bestwinie, instruktor zajęć teatralnych, specjalista ds. kordynacji imprez artystycznych

  O SOBIE

  Interesuje mnie człowiek i jego możliwości, potencjał, rozwój edukacyjny, społeczny i kulturowy.
  W relacji indywidualnej i w pracy z grupą skupiam uwagę na potencjalnych możliwościach dziecka
  i budowaniu na zasobach, uwzględniając indywidualne jego potrzeby w atmosferze wzajemnego
  szacunku i zaufania.