Skip links

Judyta

terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie

1. Studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, kierunek: animacja społeczno – kulturalna.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, kierunek: zarządzanie i organizacja w oświacie.
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, kierunek: logopedia.

2. Szkolenia

 • Warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów teatralnych, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,
 • Warsztaty teatralne I-ego stopnia, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanym,
 • Warsztaty teatralne z zakresu animacji przedmiotu oraz teatru lalek, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
 • Terapia behawioralna dzieci przejawiających trudne zachowanie, Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny w Bielsku-Białej,
 • Masy sensoryczne w pracy z dzieckiem, Sensus Centrum Wsparcia Rozwoju w Żorach
 • Praca nad emisją głosu, Teatr Groteska w Krakowie
 • Kurs I stopnia – podstawowego języka migowego (SJM), Śląskie Centrum Języka Migowego „Gest-Mig” w Bielsku-Białej
 • Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce, Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie
 • Diagnoza jąkania, Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Portal Oświatowy „Wiedza i Praktyka” w Warszawie
 • Logorytmika, Teczka Logopedy w Białymstoku
 • Podstawy anatomii logopedy, Teczka Logopedy w Białymstoku
 • Funkcje prymarne i terapia miofunkcjonalna w holistycznej terapii logopedycznej, Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie
 • Nauka o słuchu. Podstawy audiologii dla logopedów i specjalistów dziedzin pokrewnych, Teczka Logopedy w Białymstoku
 • Ortodoncja i terapia miofunkcjonalna dzieci i dorosłych w ujęciu ortotropicznym, Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie
 • Strategie sensoryczno-logopedyczne wobec dziecka APD, Puzzle – szkolenia i terapia w Warszawie
 • Masaż logopedyczny – podejście całościowe z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych, Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż., ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

3. Doświadczenie

 • Publiczne oraz prywatne placówki przedszkolne w Bielsku-Białej
 • Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
 • Redakcja BB w Bielsku-Białej
 • Placówka Oświatowa Jonatan – od 2023 r.

O mnie

Zainteresowanie teatrem wynika z moich młodzieńczych pasji. W związku z tym czułam potrzebę włączenia, do swojej pracy pedagogicznej i logopedycznej, elementów działania artystycznego, zarówno w dziedzinie tworzenia jak i odbioru wartości sztuki. Holistyczne podejście do zagadnień kształtowania, usprawniania i terapii aparatu mowy, pozwala mi dostrzec problemy logopedyczne w szerszym kontekście rozwoju psychicznego, emocji dziecka, jego potrzeb i możliwości komunikacji z otoczeniem.