Skip links

Opcje dostępności

Kamila

Nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, kierunek: filologia polska, specjalność medialna z podstawami dziennikarstwa,
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Cieszynie, kierunek: przygotowanie pedagogiczne.
  1. Szkolenia:
  • Certyfikat Trenera Treningu Umiejętności Społecznych,
  • Certyfikat Trenera Treningu Umiejętności Społecznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2018 r.

O sobie

Uwielbiam śmiech i kolory – te właśnie elementy staram się wprowadzać na moje lekcje, czyniąc je przystępniejszymi i ciekawszymi dla uczniów. Dzięki elementom oceniania kształtującego, które stosuję podczas zajęć, uczniowie mogą zdobywać wiedzę w sposób bardziej świadomy, a nawet uczyć się od siebie nawzajem.