Skip links

Katarzyna

Pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej , Wydział Humanistyczno-  Społeczny, kierunek- pedagogika, specjalność praca socjalna.
 • Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, Podyplomowe Studium pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki, kierunek – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej, kierunek Edukacja i Terapia osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.
 1. Szkolenia:
 • Realizacja działań profilaktycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Rola wychowawcy w kształtowaniu postaw społecznych u podopiecznych świetlic środowiskowych,
 • Dziecko z FAS w diagnostyce i pomocy psychologicznej,
 • Kurs Pierwszej Pomocy,
 • Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji i tworzenie relacji w procesie pomagania,
 • Efektowna komunikacja i współpraca służb pomocowych w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty,

Doświadczenie:

 • Świetlica środowiskowa,
 • Świetlica socjoterapeutyczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej
 • Placówka Oświatowa Jonatan od IX 2021r.

O mnie

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że największe postępy poznawcze oraz szkolne może osiągnąć dziecko, któremu okazuje się zrozumienie oraz empatię. W swojej pracy wdrażam zindywidualizowane podejścia oraz strategie wspierania i nauczania.